Skip to content

Överlåtelsebesiktning

Besiktning av fast egendom enligt SBR-modellen med särskild kontroll.

itc logga
SBR logga
sis logga
RISE-logga

Vad är en överlåtelsebesiktning

Parterna kan i samband med en försäljning / förvärvning av fast egendom begära att få en oberoende besiktning av objektet. Besiktningen kan verkställas enligt Jordabalken eller köplagen, med syfte till att underlätta parternas egna skyldigheter enligt lag.

Köparen med dennes undersökningsplikt samt säljaren med dess upplysningsplikt skall tillsammans genomföra köpet med utgångspunkt till att objektet vid tidpunkten för försäljningen är i ett förväntat skick. Om uppgifter förekommer att byggnaden är behäftad med fel som ej kan förväntas så tillämpas parternas skyldigheter.

Oftast låter köparen besiktiga objektet då undersökningsplikten är betydande i omfattning i jämförelse till upplysningsskyldigheten hos säljaren. Säljaren kan dessutom låta teckna en dolda fel försäkring. Denna typ försäkringstyp torde utvärderas och det finns flera typer ute på marknaden, så parterna bör gå igenom dessa villkor tillsammans.

Kort och gott är en fastighet- / bostadsaffär av stor karaktär och betydelse medan en besiktning som kan underlätta dess genomförande är mindre i sin karaktär men kan ändock ha en stor inverkan på processen.

shutterstock_1273020943

Stegen vid överlåtelsebesiktning med särskild kontrollFör köpare och säljare

Fyll i vårt logiska formulär för överlåtelsebesiktning här.

Begär offert

Fasta priser

Värdebaserad prissättning till fasta priser från 4200 kr inkl. moms.

Flexiblitet

Besiktningen dokumenteras digitalt och kan färdigställas på plats.

Trygg process

Grundläggande överlåtelsebesiktning enligt SBR med särskild kontroll.

Några referensprojekt

Kontakta oss

Victor Peterson

Besiktningsman & grundare Gigoxo AB

073-244 25 00
Byggnadsingenjör, fuktsakkunnig, AV SBR godkänd besiktningsman.
Diplomerad areamätare samt Certifierad termograför lvl 2 ITC.
Driven, engagerad och lyhörd.