Skip to content

Besiktningstyper

Ändamålsenliga besiktningar utifrån juridisk-, teknisk- eller ekonomisk tillämpning

Entreprenad

Utförs i enlighet med ABS18, AB04, ABT06 eller hantverkarformulär.
 • Förbesiktning
 • Efterbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Särskild besiktning
 • Normerande besiktningar
 • Fortlöpande besiktningar
Några nyckelord:
#Certifierad entreprenadbesiktningsmän
#Huvudbesiktningsmän #Besiktningsbiträde

Fastighet

Utförs i enlighet med Jordabalken, köplagen eller med syfte att dokumentera fastighetens skick.
 • Överlåtelsebesiktning enl. SBR modellen
 • Säljarbesiktning enl. Jordabalken
 • Statusbesiktning med eller utan underhållsplan
 • Lägenhetsbesiktning
 • Teknisk due diligence
Några nyckelord:
#Av SBR godkänd Överlåtelsebesiktningsman
#Certifierad överlåtelsebesiktningsman
#Diplomerad areamätare
#Energiexpert (CEX) för energideklaration
#Funktionskontrollant OVK

Ämnesspecifika

Relatera ofta till skador eller skadeförebyggande och innefattar sedvanligt mätningar, provningar eller andra handräckningar.
 • Fukt, lukt, mögel, röta och bakterier.
 • Brand
 • Konstruktionsdeformationer
 • Kontroll av hyreskontrakt
 • Bygg, El, Mark och grundläggning.
 • Ventilation, avlopp och vatten (VVS).
Några nyckelord:
#Brandsakkunnig (SAK)
#Fuktsakkunnig
#Auktoriserad Provtagare och mättekniker

Vara vägledande för berörda parter

Oberoende av besiktningstyp så säkerställer vi att besiktningsmän kopplade till Gigspect innehar tillräcklig kunskap men också pedagogik för redogörelse.

Våra besiktningsmän är dessutom ingenjörer, tekniker, projektörer och ledare vilket möjliggör att beroende på komplexitet av besiktningsobjekt så kan vi tillsätta en resurs för genomförandet.

Ta del av mer information om besiktningstyperna

Ämnesspecifika besiktningar med mätningar

Avslutande snabbfakta

0
Län
0
Affärsområden
0
Utmärkelser

Kontakta oss


Telefon

Ring gigspect

Mail

maila gigspect

Boka ett möte

Mötesbokning

Redan hittat det du söker?

Avropsformulär