Skip to content

Entreprenadbesiktning

Ett sätt att kontrollera om entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar.

Några av våra branschtillhörigheter

SBR logga
RISE-logga

Vad är en Entreprenadbesiktning

Besiktningsmannen kontrollerar så att byggnad-, anläggning och/eller installationsarbete är uppförd i enlighet med entreprenadkontraktet och att det följer rådande svenska branschregler.

De “Allmänna Bestämmelser” som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll av entreprenaden till väsentlig del sker genom besiktning.

Oftast tillsätts besiktningsmannen av beställaren / byggherren som på objektiva grundenr skall undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav.

Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens och erfarenhet.

Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä- och möbelföretagen (TMF) samt GAR-BO Försäkringar AB har gemensamt tagit fram en besiktningsmannabok för vägledning om hur en besiktning skall gå till och vad som skall kontrolleras. 

shutterstock_1273020943

Olika typer av entreprenadbesiktningarFör beställare och entreprenör

Vi utför oberoende entreprenadbesiktningar, vill du veta mer eller få prisförslag?

Fyll i vårt logiska formulär för Entreprenadbesiktning.

Begär offert

Fasta priser

Värdebaserad prissättning utifrån fortlöpande eller normerande besiktningar.

Flexiblitet

Vi tillhandahåller besiktningsorganisation för en smidig kontrollfunktion.

Trygg process

Entreprenadbesiktningar utförs av behörig personal, teoretiskt som praktiskt.

Kontakta oss

Victor Peterson

Besiktningsman

073-244 25 00
Byggnadsingenjör, fuktsakkunnig, AV SBR godkänd besiktningsman.
Driven, engagerad och lyhörd.