Skip to content

Inomhusmiljöutredning

Tillämpning av SWESAIQ modellen

Några av våra branschtillhörigheter

1200px-International_Society_of_Indoor_Air_Quality_and_Climate.svg
eurofins-scientific-logo-vector
SWESIAQ infofolder 2020-21

Vad är en bra inomhusmiljö

"Det finns många faktorer som påverkar människors hälsa och inomhusmiljö. Därför ska byggnaders vatten, avlopp, ljus och ventilation vara av god kvalitet. Fukt, inomhustemperatur, radon och buller kan påverka hälsan negativt och måste förebyggas / åtgärdas" - Boverkets byggregler BBR.

Byggnader är numera komplexa system som skall samverka med varandra, dess brukare samt omgivning. Då människor i snitt tillbringar 90 procent av sina liv inomhus så blir en gud inomhusmiljö mycket positiv för hälsan och komforten.

 

 

Innemiljökvalite_illustration [Konvert]

Byggnadsfaktorer som påverkar inomhusmiljö

Kritiska faktorer för inomhusmiljön

Vi utför inomhusmiljöutredningar inom bostäder och verksamheter samt anpassar utredning utifrån kritiska faktorer för det specifika objektet.

Inomhusmiljöutredningar kan vara mer eller mindre komplexa varpå våra varierade roller inom utredningar kommer väl till hands. 

Befarar du ett inomhusmiljöproblem eller tänker du proaktivt? Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning via nedanstående avropsformulär eller kontakta oss över telefon / mail.


Kontakta oss


Telefon

Ring gigspect

Mail

maila gigspect

Boka ett möte

Mötesbokning

Redan hittat det du söker?

Avropsformulär