Skip to content

Fuktmätning

Kontroller av fukthalter i olika byggnadsmaterial och med konsekvent analys av fortvarighetstillståndet "steady state" och därmed stabilt läge.

Oberoende fuktmätningar med analys över faktorer som påverkar säkerhet, miljö och hälsa.

shutterstock_2076048001_security_check_protokoll [Konvert]
Miljöikon
george

Fuktmätning, vad mäter vi egentligen?

Kan det vara "Fuktinnehåll", "fukttillstånd", "kalibrering", "indikation - absolutvärde" eller "fuktfördelning".

Vad man mäter står såklart i relation till vilket syfte fuktmätningen har, men hur mätningen faktiskt ska genomföras varierar utifrån ett antal metoder med tillhörande genomförande och val av sensor.

Relativ fuktighet (RF)

Den vanligaste typen av mätinstrument för RF baseras idag på elektrisk impedans, det vill säga resistans, kapacitans eller en kombination av båda. Dessa delas upp i fyra huvudgrupper:

  • Resistiva polymera RF sensorer
  • Kapacitiva polymera RF sensorer
  • Elektrolytiska RF sensorer
  • Resistiva träbaserade RF sensorer.

Fuktindikering

Fuktindikatorn registrerar normalt en elektrisk egenskap, tex resistans eller kapacitans, i det undersökta materialet. Den elektriska egenskapen kan bero på fukt i materialet men också temperatur och saltinnehåll 

De flesta fuktindikatorer har mycket liten räckvidd på djupet och är ytterst materialspecifik.

Fuktkvot

Kan genomföras gravimetriskt, det vill säga att mängden fukt och material bestäms genom vägning. Den vanligaste förekommande metoden för fuktkvotsmätning i fält är genom elektrisk metod, s.k resistansmetoden.

Mätning av fukt rev

Vart mäter vi fukt

  • Vid byggnadsproduktion.
  • Vid förvaltning av fastigheter.
  • Vid skadeutredningar.

Vi hjälper dig att välja rätt mätmetod

Vill du bli kontaktad av oss för kostnadsfri rådgivning kring val av metod för fuktmätning.