Skip to content

Projektledning

För mindre eller större projekt inom bygg-, fastighet, anläggning och installation.

Bygg- och anläggningsprojekt

Vid anmälningspliktiga åtgärder inom bostad, lokal och industri, nyproduktion och ROT-entreprenader.

Nyckelord

BAS-P, BAS-U, Projektledning, Projekteringsledning, Arbetsledning, Miljösamordning, Mätningar, Provningar, Kontroller, Besiktningar, Rådgivning samt Samordning av teknisk kompetens och utbildningspaket.

Fastighetsprojekt

Fastighet- & byggservice, skadehantering och teknisk utveckling genom optimering.

Nyckelord

Projektledning, Projekteringsledning, Projektutveckling, Underhållsplanering, Teknisk samordning av kompetenser inom det vardagliga drift- och underhållsarbetet.

många ansikten

Det bästa av flera nätverk

Våra kompetensentreprenader består av seniora tjänstemän med erfarenheter som chefer, ledare, jurister, tekniker, ingenjörer, förvaltare, projektörer, besiktningsmän och utredare.

Vi bygger våra kompetensentreprenader med omsorg efter projektens specifika förutsättningar och krav. 

Det går att tillämpa en hel kompetensentreprenad för hela projektet. Men det går även komplettera en redan befintlig projektledningsgrupp via ambulerande eller frigående tjänstemän.

Byggstenar för vår projektledning

Varför samarbeta med oss?

Gigoxo skapar kostnadsfria förutsättningar genom att erhålla samlad kompetens på ett ställe, när den behövs och via varierade uppdragsformer.

Projektägare & fastighetsägare: Gör avrop på kompetens med syfte till att hyra in eller anställa kompetensen.

Projektmedlem & ombud: Ingå i personalentreprenader.

Rätt färg människor

Kontakta oss


Telefon

Ring gigspect

Mail

maila gigspect

Boka ett möte

Mötesbokning

Redan hittat det du söker?

Avropsformulär