Skip to content

Miljöprovning

MÄTNING - SKADEKONTROLL - MILJÖANALYS - UTREDNING

Några av våra branschtillhörigheter

1200px-International_Society_of_Indoor_Air_Quality_and_Climate.svg
eurofins-scientific-logo-vector
SWESIAQ infofolder 2020-21

Vad är en bra inomhusmiljö

"Det finns många faktorer som påverkar människors hälsa och inomhusmiljö. Därför ska byggnaders vatten, avlopp, ljus och ventilation vara av god kvalitet. Fukt, inomhustemperatur, radon och buller kan påverka hälsan negativt och måste förebyggas / åtgärdas" - Boverkets byggregler BBR.

Byggnader är numera komplexa system som skall samverka med varandra, dess brukare samt omgivning. Då människor i snitt tillbringar 90 procent av sina liv inomhus så blir en gud inomhusmiljö mycket positiv för hälsan och komforten.

 

 

Innemiljökvalite_illustration [Konvert]

Våra mättekniska miljötjänster

Kontakta oss

Victor Peterson

Miljökonsult

073-244 25 00
Byggnadsingenjör, Fuktsakkunnig, Provtagare.
Driven, engagerad och lyhörd.