Skip to content

Lufttäthetsprovtagning

Lufttäthetsmätning EN ISO 9972:2015 med luftläckagesökning
Bostäder, kontor, skolor och industri

Några av våra branschtillhörigheter

itc logga
sbr-logo-thumb
RISE-logga

Vad är lufttäthetsprovtagning

Otätheter till följd av tryckskillnader förekommer mer eller mindre i alla byggnader och utrymmen.

För att kontrollera dessa otätheter ur fukt- och energisynpunkt utförs en lufttäthetsprovtagning, vilken enligt oss kan delas upp i en lufttäthetsmätning och en luftläckagesökning.

Lufttäthetsmätningen utförs med syfte att kontrollera lufttätheten för klimatskärmen för ett helt byggnadsverket eller del konstruktion. Resultatet uttrycks i enheten l/s,m2 vid +/- 50 PA och utförs enligt standarden ISO 9972:2015.

Luftläckagesökning utförs med syfte att detektera kritiska luftläckage ur fukt- och energisynpunkt som kan påverka byggnaden eller dess brukare negativt. Vid nyproduktion utförs luftläckagesökning som en integrerad del av lufttäthetsmätningen medan för det för befintliga byggnadsverk kan vara mer intressant att faktiskt veta vart luftläckagen förekommer och dess storhet.

Illustration över platser för luftläckage

Kapacitet för de små och stora utmaningarna

Illustration över provtryckning av byggnad

Dokumentera luftflöden vid givna tryckskillnader

Den externa fläkten bygger upp ett över- respektive undertryck mot byggnadens klimatskärm. 

Klarar fläkten inte av att bygga upp rätt tryck (50 PA dimensionerande) så är det ett tecken på en för liten fläkt eller förekomst av stora luftläckage.

Det är av väsentlig betydelse att det dimensionerade och beräknade lufttäthetskravet står i proportion till valda produktionslösningar.

Vi hjälper till med förfrågningsunderlag enligt Bygga L samt verifierande mätningar med fasta priser.

Några referensprojekt

Kontakta oss

Victor Peterson

Lufttäthetskonsult

073-244 25 00
Byggnadsingenjör, fuktsakkunnig, AV SBR godkänd besiktningsman, Certifierad termograför lvl 2
. Driven, engagerad och lyhörd.