Skip to content

Material- och luftprovtagningar

Med analyser och bedömningar inom olika provtagningsområden.

Några av våra branschtillhörigheter

1200px-International_Society_of_Indoor_Air_Quality_and_Climate.svg
eurofins-scientific-logo-vector
SWESIAQ infofolder 2020-21

Mikroskopisk små organismer, partiklar eller sporer

Att mäta mikroskopiskt små organismer, partiklar eller sporer kan vara svårt. Speciellt krävs det kunskap om vilka provtagningsmetoder som finns, hur det ska genomföras men också vart och när dessa skall tillämpas.

Provtagningen ska sedan analyseras och bedömas. För att komplettera vår analys och bedömning, så samarbetar vi med globala och ackrediterade laboratorium.

Vi utför provtagning, analys och bedömning inom olika provtagningsområden med där tillhörande förutsättningar, krav och konsekvenser.

Generellt för våra provtagningar så utgår vi får en oberoende ställning och jobbar konsekvent till att dokumentera och utreda parametrar som är kritiska för människor och miljöer.

Läs mer om våra provtagningsområden och dess tillämpningsområden, vilka dessutom ingår som en integrerad del med övriga avdelningar inom kompetensentreprenaden Gigspect.

Förstorningsglas_organismer

Provtagningsområden

Vattenanalyser

Provtagning och bedömning enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.
#Egen brunn #Kommersiell verksamhet #badvatten #avloppsvatten #dricksvatten

Förorenad mark

Föroreningar kan förekomma i mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller konstruktioner inom markområdet
#Utredning#Provtagning #Riskbedömning

Mikrobiella organismer

Luft- och materialprovtagning för kontroll och analys av mögel, bakterier och röta.
#skadekontroll #artbestämning #åldersbestämning.

Asbest

Förbjöds i byggnadsmaterial 1976 men kan förekomma i byggnader 1976 - 1982 efter ett totalförbud.
#Bygg- & installationsmaterial

Kemiska emissioner

Luft- och materialprovtagning för kontroll av kritiska halter av kemiska emissioner från lim, målarfärg, plastmattor, linoleum, oljebehandlingar, kreosot, PCB, Klorfenoler eller formaldehyd.

Partiklar

Partiklar är en av många föroreningar i inomhusmiljön.
#Damm #Kvartsdam #Avgaser

Vatten-analyser

Förorenade områden

Mikrobiella organismer

Kemiska emissioner

Asbestprovtagning

Partiklar

Lite snabbfakta

0
Län
0
Affärsområden
0
Utmärkelser

Kontakta oss


Telefon

Ring gigspect

Mail

maila gigspect

Boka ett möte

Mötesbokning

Redan hittat det du söker?

Avropsformulär