Skip to content

Arbetsledning

Navet för tekniska tjänstemän inom bygg, fastighet och anläggningssektorn, för bemanning, rekrytering eller gemenskap.

Modeller för att säkerställa projektmålen

Arbetsledningen har förändrats en hel del sedan tiden när den först introducerades under den industriella revolutionen. Sedan dess har arbetsledning utvecklats påtagligt, men det återstår ändå många problem med äldre modeller av organisations- och projektstyrning.

För att kunna ha en högpresterande produktion är det viktigt att identifiera kommande trender beträffande arbetsledning, så att ledningen sker effektivt, inspirerande och engagerande.

Här vill vi lyfta fram vad som ligger till grund för vår arbetsledning.

Roller som kan tillsättas inom produktionsledning

Byggledare

Person som upprätthåller kontraktet mellan byggherren och entreprenören mot tid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö.
Som kontinuerligt följer och bevakar bland annat kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till projektledningen/kunden.
Nyckelord:
#BAS-U #Förfråningsunderlag #Upphandling #produktionsledning

Fuktsäkerhetsansvarig i produktion

Person som i omfattande projekt kan utses för att samordna fuktsäkerhetsarbetet i produktionen.
De aktiviteter som kräver samordning brukar författas i en så kallad fuktsäkerhetsplan, som den fuktsäkerhetsansvarige upprättar eller granskar.
Nyckelord:
#Fuktrond #Fuktmätning #Fuktberäkning #Fuktriskidentifiering #Avvikelsehantering

Installationsledare - Bygg

Person som biträder produktionsledningen ute i projekten med sin spjutspetskompetens inom det installationstekniska området.
Nyckelord:
#Upphandling #Samordning #Besiktning #Funktionsprovning #Överlämning

Driftledare - Fastighet

Person som leder och planerar arbetet inom drift, service, skötsel och underhåll. Samt utför tillsynsärenden för att upprätthålla en hög kvalitet inom byggnaden.
Nyckelord:
#Maskiner #anläggningar #byggnad #grönområden #Upphandling av underentreprenörer.


Kontakta oss


Telefon

Ring gigspect

Mail

maila gigspect

Boka ett möte

Mötesbokning

Redan hittat det du söker?

Avropsformulär