Skip to content

Utredningar

Undersökningar, provtagningar och mätningar inom bygg-, fastighet- & anläggningssektorn.

Utredningstyper

Inomhusmiljöutredning

Utredning av symptom till inomhusmiljöproblem detekterade av boende och/eller verksamheter inom byggnader med dess installationer
SWESAIQ och ISIAIQ medlemmar.

Fuktutredning

Vid osäkerheter kring fuktrelaterade avvikelser för att fastställa orsak, omfattning samt redogörelser till åtgärdsförslag eller vidare teknisk utredning.

Skadeutredning

Utredning vid avvikelser som verkställs med syfte att definiera skadeorsak, omfattning, ansvarsfördelning och åtgärdsförslag.

Energiutredning

Oberoende utredningar som beslutsunderlag för planerad energieffektivisering. Eller vid avvikelser kring energiförbrukning och dimensionerade effektbehov.

Miljöutredning

Oberoende utredningar som beslutsunderlag inför planerade åtgärder inom bygg-, anläggning eller fastighetssektorn.
Inventering, provtagning, analys och bedömningar.

Våra kombinerade roller vid utredningar

Genom samlad kompetens

En utredning kan vara komplex men skall alltid kräva omsorg, såväl i förstudien som genomförandet.

Beroende på utredningens komplexitet kan vi tillsätta utredare med erfarenheter som olika roller eller en samlad grupp av individer / företag.

Lite snabbfakta

0
Län
0
Affärsområden
0
Utmärkelser

Kontakta oss


Telefon

Ring gigspect

Mail

maila gigspect

Boka ett möte

Mötesbokning

Redan hittat det du söker?

Avropsformulär