Skip to content

Energispecialister

För kontroller av energiprestanda inför planerade byggnadsverk samt optimering av befintliga fastigheter.

För byggnadens olika faser

11Rityta 2
 • I tidiga skeden:

 • Energibalansberäkning
 • Dagsljudssimulering
 • Solvärmeberäkning
33Rityta 2
 • Produktionsskede:

 • Termografering
 • Lufttäthetsprovtagning
 • Energisamordning
22Rityta 2
 • Förvaltningsskede:

 • Energideklaration
 • Energikartläggning
 • Energiutredning och beräkningar

Vill du veta mer eller få pris om tjänsterna?