Skip to content

Projekteringsledning

Inom nybyggnad- & ROT-entreprenader samt

Leda, samordna och utveckla

Från idé och planering till genomförande och avslut.

Projekt är till sin natur komplexa och skall i tidiga skeden projekteras. Vår projekteringsledning utgår från att ha ett brett helhetsperspektiv, hålla tidsramar och målsättningar och sist men inte minst säkerställa eller tillsätta relevant kompetens och gruppsammansättning för de aktuella projektet.

Roller som kan tillsättas inom projektledningsgruppen

Arkitekt

Stadsmiljöer, byggnader samt inomhus- och utemiljöer.

Konstruktion

Dimensionering och beräkning av betong, trä och Stål (CSK-behörighet).

BAS-P

Arbetsmiljöplan, Arbetsmiljörisker samt utarbeta underlag för DoU.

Fukt

Fuktsakkunnig, Fuktbeskrivning, Fuktriskidentifiering, Fuktsäkerhetsprojektering, Fuktsäkerhetsansvarig

Ljud

Akustikprojektering Standard SSG3042, Ljudbeskrivning, Riskanalys för vibrationsalstrande verksamhet.

VVS

Energiberäkning, Energiexpert
(CEX-behörighet),
VVS-beskrivning
Kollisionskontroller

Brand

Brandsskkunig med SAK-behörighet Brandskyddsbeskrivning Systematiskt brandskyddsarbete


Kontakta oss


Telefon

Ring gigspect

Mail

maila gigspect

Boka ett möte

Mötesbokning

Redan hittat det du söker?

Avropsformulär