Skip to content

Steg vid registrering

Förklaringar till kostnadsfri medlemsregistrering för beställare, leverantör och kandidat

Delar av våra segment

0
Utvalda expertiser
0
Utvalda branscher
0
Utvalda län
3 enkla steg png_vit

3 enkla steg

för dig som företag eller privatperson

Oberoende marknad B2B, B2C eller C2C eller din roll som beställare, leverantör och kandidat. Så kartlägger vi era förutsättningar till medlemskap och vidare användning av Gigoxo's tjänster.

 

Förutsättningar till medlemskap är att Gigoxo skall kunna leverera lösningar som skapar värde i er karriär- eller affärsmannaroll.

Processen vid medlemsregistrering

1. Villkor

Ta del och gå igenom medlems- och användarvillkoren för 2022.

2. Aktivitets-profil

Blankett 1 - Utgör underlag för er medlemsregistrering. Här anger du din övergripande roll samt ditt syfte och målbild med att ansluta dig / er till Gigoxo.

3. Yrkesprofil.

Har du inte någon etablerad kontakt med Gigoxo sedan tidigare, välj de expertis- och branschområden med integrerade taggar som uppfyller ert kompetensbehov som beställare eller er kompetens som leverantör och / eller kandidat.

4. Handläggning av ansökan

Sker av Teamledare på Gigoxo. Handläggningstid varierar mellan 24 - 48 h.

5. Testperiod

Efter färdigställd segmentering och användningsgrad av Gigoxo:s tjänster inleds en testperiod.

6. Beslut om användning och licenstyp

Sker genom avtalsskrivning enligt Gigoxo:s allmänna villkor.

Gigoxo's motto

Att skapa förutsättningar till att förmedla, förvalta och utveckla rätt kompetens.

 

Connecta med oss