Skip to content

Målgrupper

Ta del av integrerade målgrupper och marknader

Letar efter jobb eller personal

"Din kompetens är värdelös om andra inte vet vad du vet"

Persius
Gigoxo vill göra kompetens mer tillgänglig på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar till en integration mellan arbetsmarknadens parter, B2B - B2C - C2B - C2C.

Marknader och målgrupper

segmenteringsbild

Beställare

Privatperson eller företag med kompetensbehov.

Leverantör

Privatperson eller företag som utövar viss kompetens.

Kandidat

Privatperson som beställare och / eller leverantör.


B2B

Anpassade lösningar mellan företag och företag.

B2C & C2B

Anpassade lösningar mellan företag och privatpersoner.

C2C

Anpassade lösningar mellan privatpersoner och privatpersoner.

Stort omfång med smidiga processer

Ett sätt att hitta rätt

Som yrkesverksam inom en viss bransch så förväntas du ha särskilda kompetenser för att utföra uppgiften. Samtidigt tillkommer nya branscher och tillämpningsområden medan andra försvinner eller avtar i omfattning.

Det gäller helt enkelt att hålla sig ajour till rådande arbetsmarknadslägen, men det kan vara tidskrävande 🤔

En stor del av vår segmentering för medlemskap hos Gigoxo samt kompetensmatchning inom B2B, B2C och C2C bygger på bransch- och expertisområden.
Ta del av vår kartläggning av bransch- och expertisområden samt hur dessa processer tillämpas utifrån er arbetssituation.

New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action
New call-to-action

Kontakta oss