Skip to content

Konsultverksamhet

Som konsultverksamhet nyttja funktioner inom B2B, B2C och C2C inom Gigoxo.

Olika sätt att hitta rätt

B2B

B2C

C2C

Utmanande och tidskrävande

Inom en konsultverksamhet förekommer ofta nischad och anpassad kompetens. Detta skapar en utmaning för beställare att faktiskt kunna hitta kompetensen samt för leverantören att faktiskt kunna precisera sin kompetens, helst i en helhet där beställaren ser ett värde.

Gigoxo skapar kostnadsfria förutsättningar till er som bedriver konsultverksamheter att möta varandra och era målgrupper som kan utgöras av beställare, leverantörer eller kandidater. Vilket kan ske genom kompetensförmedling, kompetensförvaltning eller kompetensutveckling utifrån olika marknadsområden (B2B och B2C).

Vilket marknadsområde tillhör du/ni?

B2B

 • Beställare:
  Konsultverksamheter som innehar kompetensbehov vilka tillsätts genom företagskonstellationer.
 • Leverantör
  Konsultverksamheter som utgörs av egenföretagare, medelstora eller stora företag, vars intresse är att ingå i personalentreprenader eller tillämpa Gigoxo som en kompletterande kanal för leadsgenerering.

B2C

 • Beställare:
  Konsultverksamheter som innehar kompetensbehov vilka tillsätts genom direktrekrytering eller bemanning.
 • Leverantör
  Konsumenter utan företag (egenanställda), som utför uppdrag åt konsultverksamheten.
  Utgångspunkten med detta upplägg kan vara långsiktigt som ett led i en bemanning-/rekryteringsprocess eller helt enkelt att täcka arbetstopp.

C2C

 • Beställare och leverantörer:
  Inom konsultverksamheter avses C2C situationer då registrerade privatpersoner som ambassadörer eller medlemmar inom Gigoxo, tipsar varandra om konsultverksamhetens tjänster eller kompetensbehov, vilket kan leda till en affärsrelation inom B2B eller B2C.Vår lösning och modell

Vår utgångspunkt är att kompetens är en färskvara vilken dessutom över tid behöver förvaltas. Samtidigt så skapas förutfattade meningar om förväntningar av enskilda yrkesroller utifrån befattning, titel, härkomst etc.

Vår segmentering utgår från tillhörigheter inom bransch- och expertisområden med tillhörande taggar och kontaktfilter. På så sätt över plattformen formas en filtrering utifrån de enskilda medlemmarnas kompetensinriktade val och aktiviteter med avseende på kompetensförmedling, kompetensförvaltning eller kompetensutveckling.

Kompetensförmedling avser renodlad förmedling mellan målgrupperna.

Kompetensförvaltning avser övergripande och en mer långsiktig administrering av förmedling mellan målgrupperna.

Kompetensutveckling är tillämpbart vid tillfällen då varken rekryterings- eller bemanningsbehov föreligger, utan där kunskap efterfrågas via utbildning, interim eller coachning.

Vad omfattar marknadsportalen?

0
Branschtillhörigheter
0
Expertisområden
0
Utvalda taggar
shutterstock_1044200344_byggservice_team_annan_skala

En samlingspunkt för privatpersoner och företag

Företag och privatpersoner som hjälper varandra, det är vår målbild över de kostnadsfria förutsättningar vi skapar.

Vill du veta mer om våra processer?

Ring oss

Ring gigspect

Maila oss

maila gigspect

Boka möte för demo av marknadsportalen

Mötesbokning