Skip to content

Bransch- och expertisområden

En del av segmenteringen

Din övergripande yrkesprofil

Integration med utvalda taggar

Välj de expertis- och branschområden med tillhörande taggar som uppfyller ert kompetensbehov som beställare eller er kompetens som leverantör / kandidat.

Valda blanketter utgör underlag till er segmentering och därav medlemsprofil som underlag till matchning.

Observera att dessa val ej är bindande utan det går alltid att uppdatera sin medlemsprofil i samråd med sin teamledare. 

 


Connecta med oss