Skip to content

Leverantör - Företag

Vi vänder oss till dig som är företagare och besitter kompetens via företag som anställd, företagsledare eller egenföretagare.

Marknadsplatsens funktioner
Gigtrack_mörkblå_500x500

Gigtrack

"Bemannings- & inköpsmodulen" 
Gigtailor_mörkblå_500x500

Gigtailor

"Rekryteringsenheten" 
Gigroom_mörkblå-500x500

Gigroom

"Rummet för nätverkande" 

Som leverantör

Hitta projekt / uppdrag

Välj dina kortsiktiga och långsiktiga affärsmål, från att söka uppdrag till mer långsiktiga projekt.

Kompetens-entreprenader

Sätt din eller er kompetens i ett större sammanhang och ingå i sammansättningar som kan tillsättas eller ingås.

Välj att vara passiv eller aktiv

Administrera er kundportal, medlemskonto, marknadsmaterial eller platsannonsera.

Följ, planera och analysera.

Medverka i processerna, schemalägg och kontrollera beläggningen samt analysera resultatet.

Stöd för inköp och fakturering

Verktyg för er som planerar expansion eller utvärderar system för hantering av kompetens internt.

Bli ambassadör på Gigoxo

Vill du både utöka och använda ditt affärsnätverk och nå dess fulla potential? Då är rollen något för dig.

Inte som alla andra

Det finns flera portaler och system för upphandling, inköp, planering, fakturering och andra administrativa funktioner.

Genom kompetensförmedling, kompetensförvaltning och kompetensutveckling, skapar vi element för att hantera era utmaningar inom HR, Inköp, Försäljning och utbildning inom B2B, B2C och C2C.

Utifrån vår segmentering skapas ert unika medlemskonto där administrativa funktioner inom HR, Inköp, Försäljning och Utbildning kan hanteras enskilt eller kombineras.

marknadsportal i världen
medlemskort

Ansökningsprocessen

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du vara medlem hos oss, villet är kostnadsfritt.

Genom att besvara våra enkla ansökningsformulär erhåller vi en övergripande bild av dina utmaningar i relation till dina förutsättningar och möjligheter. 

Medlemsformulär

Fördjupning av GIGTRACK

Använd bemannings- & inköpsmodulen som leverantör

Hyr ut din egen kompetens som företag och använd våra verktyg för underlättad administration.

Handlar det om att tillfälligt få upp beläggningen, långsiktigt söka projekt, utveckla försäljningsarbetet eller den interna kompetensen?

Våra metoder och inbyggda funktioner anpassas efter just era utmaningar inom HR, Inköp, Försäljning och Utbildning. 

De möjligheter som vi erbjuder för att underlätta den administrativa hanteringen är via kompetensförmedling, kompetensförvaltning och kompetensutveckling.

Fördjupning av GIGTAILOR

Använd rekryteringsenheten

När vikten och betydelsen av en lägsta kompetensnivå är avgörande.

Vi hjälper er som leverantörer och företag som både har för avsikt att tillsätta samt ingå i en sammansatt kompetens. Några tillämpbara situationer:

  • Expansion och tillsättning av nyckelpersoner
  • Expansion av geografisk omfattning.
  • Intern inför eller efter omorganisering.
  • Anbudsgivning.

Vår segmentering som stöd för entreprenadens genomförande grundar sig på 7 delar, exklusive kompetensentreprenadens pris och kostnad. Vi väljer att säkerställa rätt kompetens vilket på sikt kan ge ett bättre ekonomiskt utfall.

Fördjupning av AMBASSADÖRSROLLEN

Utöka eller använd ditt affärsnätverk och nå dess fulla potential.

Ambassadörsrollen är en nyligen lanserad befattning hos oss på Gigoxo, vilket skall främja transparens och rörligheten på arbetsmarknaden.

Besitter du ett befintligt nätverk som du vet innehar kompetens eller kompetensbehov? Då kan ambassadörsrollen i form av en oberoende kompetensmäklare vara något för dig. 

Du kan läsa mer om ambassadörsrollens omfattning nedan.

Bli Ambassadör