Skip to content

Gigament

Navet för management- och tekniska tjänstemän för ledning, samordning, och utveckling inom bygg, fastighet och anläggningssektorn.

Rätta nyckelpersoner i flera led

Gigament är en kompetensentreprenad, formad för dig som behöver tillsätta eller komplettera en redan befintlig projekt- eller företagsledning.

 

Vi är medvetna om att både företag och projekt genomgår olika faser vid olika tidpunkter, där behov av riktad och anpassad kompetens kan förekomma.

Gigament vill vi göra det transparent, flexibelt och enkelt att både tillsätta, komplettera och ingå i en projekts- eller företagsledning. Detta genom:

# Direktrekrytering #Interim #Utbildning #Bemanning

Våra tillämpningsområden är idag bygg-, anläggning- och fastighetssektorn.

 

Connecta

Connecta med oss eller läs mer om våra tillämpnings- och aktivitetsområden nedan.

Aktiviteter inom projekt

Med tillämpningsområden; Nybyggnation, renovering, tillbyggnation och ombyggnation inom bostad, kommersiella lokaler, industri, anläggning och befintlig fastighet.

Aktiviteter inom företag

Med tillämpningsområden; HR, Inköp och försäljning

Kontakta oss


Telefon

Ring gigspect

Mail

maila gigspect

Boka ett möte

Mötesbokning

Redan hittat det du söker?

Avropsformulär