Skip to content

Beställare - Företag

Vi vänder oss till dig som letar efter kompetens för att anställda, hyra in, köpa eller anskaffa själv.

Marknadsplatsen
Gigtrack_mörkblå_500x500

Gigtrack

"Bemannings- & inköpsmodulen" 
Gigtailor_mörkblå_500x500

Gigtailor

"Rekryteringsenheten" 
Gigroom_mörkblå-500x500

Gigroom

"Rummet för nätverkande" 

Som beställare

Rekrytera er nästa medarbetare

Skalbar, transparent och flexibel process i enlighet med ABRE 10, Gig eller annan överenskommelse. Välj att vara passiv eller aktiv.

Hyr in kompetensen tillfälligt

Välj det upplägg av vår bemanningsprocess som passar er verksamhet. Gig-, ambulerande-, stationärt- eller entreprenadupplägg

Köp in kompetensen långsiktigt

Fördjupa, utvidga eller behålla en hög nivå av egen kompetens via interim, coachning eller anpassade utbildningspaket.

Kombinera HR & Inköp

Som företag välj att kombinera våra rekrytering- och bemanningsprocesser och upplev effekten när HR och INKÖP integreras.

Få personlig åtkomst till urvalsprocessen

Erhåll en egen kundportal för nära dialoger inför ert publicerade kompetensbehov.

Få rapporter och följ upp er statistik

Följ upp bemanning / rekryteringsprocessen i realtid eller via anpassade rapporter.

Inte som alla andra

Det finns flera portaler och system för strategisk hantering av funktioner inom HR, Inköp, Försäljning och Utbildning.

Genom kompetensförmedling, kompetensförvaltning och kompetensutveckling, skapar vi element för att hantera era utmaningar inom HR, Inköp, Försäljning och utbildning inom B2B, B2C och C2C.

Utifrån vår segmentering skapas ert unika medlemskonto där administrativa funktioner inom HR, Inköp, Försäljning och Utbildning kan hanteras enskilt eller kombineras.

segmenteringsbild_större
medlemskort

Ansökningsprocessen

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du vara medlem hos oss, villet är kostnadsfritt.

Genom att besvara våra enkla ansökningsformulär erhåller vi en övergripande bild av dina utmaningar i relation till dina förutsättningar och möjligheter. 

Medlemsformulär

Fördjupning av GIGTRACK

Använd bemannings- & inköpsmodulen som beställare

Dina behov av kompetens som företag kan variera. Allt ifrån att anställa, hyra in eller anskaffa sig kompetensen själv.

Vi har gjort det enklare för dig som företag att få kostnadsfria förslag på tillgänglig kompetens som matchar ditt behov i enlighet med din segmentering.

Tänk dig en marknadsportal som integrerar en kvalificerad "google sökning" med en bakgrundskontroll mot LinkedIn och som dessutom följer upp bemanning- och rekryteringsprocessen automatiskt med dig. Det är just detta vi erbjuder med tillämplighet inom B2B, B2C och C2C.

Fördjupning av GIGTAILOR

Använd rekryteringsenheten

Rekryteringsprocessen eller den interna kompetensförsörjningen kan vara komplex beroende på bransch, expertis eller omfattning. 

För mindre företag som planerar att anställa sin första medarbetare kan en anställning vara det viktigaste beslutet för företagets fortsatta utveckling och överlevnad.

Vår segmentering är tillämpbar för små till större företag och utgör grundelementen till att säkra de interna HR uppgifterna.

Vår rekryteringsprocess är uppdelad i olika faser och scenarion utifrån respektive parts långsiktiga och kortsiktiga ambitioner.